Pre odovzdanie súborov v rozsahu podľa čl.7 Súťažných podmienok vložte odkaz na Vaše externé úložisko, odkiaľ si súbory stiahneme, s dostupnosťou súborov minimálne 7 dní. Odporúča sa aby veľkosť súborov bola maximálne 100 MB