Sútaž je ukončená!

Ďakujeme sútažiacim za účasť

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s pozostalými rodinami a širšou odbornou verejnosťou vyhlásil v decembri 2021 verejnú výtvarno-architektonickú súťaž. Jej cieľom bolo na mieste tragédie Jána a Martiny vytvoriť pietne miesto, ktoré by malo pripomínať, uchovávať a podnecovať ľudí k diskusiám s patričnou úctou. Pamätník slobody slova by mal na jednej strane byť pripomienkou minulých udalostí, na druhej strane aj pohľadom do budúcnosti.

Víťazný návrh: Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Martin Piaček

Naklonenie, nerovnováha a vychýlenie sú hlavnou symbolikou a konceptom návrhu, ktorý prezentuje jednoduché a silné gesto k tragickej udalosti. Na jednej strane berie, ale na druhej pridáva. Zrozumiteľný jazyk práce s terénom vytvára niekoľko rovín priestorového prežitia. Z ulice takmer neviditeľný, len s náznakom nového horizontu na opačnej strane pozemku. Betónový objekt hlavného vstupu so zázemím vytvára v území obce veľmi citlivý zásah s minimálnou výškou do úrovne zábradlia so zelenou kulisou živého plota.

Samotný pamätník, resp. jeho komponenty, umne pracujú s veľkorysou záhradou a atmosférami, ktoré je možné zažiť aj v nepriaznivom počasí. V zapustenej časti pamätníka môže návštevník ľahko zabudnúť na okolie, v ktorom sa nachádza, a v závetrí kontemplovať. Zdvihnutá záhrada zas ponúka opak a otvára nový pohľad do budúcnosti. Takto prístupné plochy majú spoločenský presah a potenciál. Aj napriek vizuálne osobitej a expresívnej prezentácií návrhu je pamätník jednoznačnou a príťažlivou odpoveďou na podobu pamätníka v zástavbe rodinných domov.

Zobraziť viac

Odborná porota

Nezávislí na vyhlasovateľovi

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. – rektorka VŠVU, predsedníčka poroty

Ing. arch. Ilja Skoček – autorizovaný architekt SKA, predseda SKA

Mgr. Sabina Jankovičová, ArD.  – zástupkyňa Ministerstva kultúry SR, historička umenia

Prof. Ilona Németh – profesorka Fakulty architektúry a dizajnu STU

 

Prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek – hosťujúci architekt SKA, vedúci ateliéru VŠVU

 

Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. – dekan FA STU, autorizovaný architekt SKA

 

Závislí na vyhlasovateľovi

Jozef Kuciak – otec Jána Kuciaka

Lukáš Kušnír – brat Martiny Kušnírovej

Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK

Náhradníci poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi

Ing. Michal Marcinov – autorizovaný krajinný architekt SKA

Ing. arch. Juraj Benetin – osobnosť protestov iniciatívy Za Slušné Slovensko

 

Závislí na vyhlasovateľovi

Mgr. Peter Kadlic – riaditeľ odboru kultúry a športu TTSK

 

Experti poroty

Mgr. Monika Kozelová – výbor NR SR pre kultúru a médiá

Miloš Majko – novinár Sereď online

Ing. Štefan Lancz starosta obce Veľká Mača

 

Peter Bárdy – šefredaktor Aktuality.sk

Výhry

0
1. cena
0
2. cena
0
3. cena
+ 0
odmeny

Pozrite si návrhy účastníkov

Webovú stránku prevádzkuje Trnavský samosprávny kraj